Thông tin dự án

Categories:
Client: Chị Tuyết
Location: P.13, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Completed: 2016
Architect: Nhà ở tư nhân

Hình ảnh