Mô tả dự án

Categories:
Location: Khu dân cư Xóm Hồ - Đồng Nai
Completed: 2012
Architect: Biệt thự

Hình ảnh dự án