Mô tả dự án

Categories:
Location: Khu dân cư Trảng Bom - Đồng Nai
Completed: 2013