Thông tin chung

Categories:
Client: AGREX Sài Gòn
Location: Sài Gòn
Surface Area: 600m2
Completed: 2015

Mô tả dự án

Dự án khởi công năm 2015 nhằm hoàn thiện hạng mục bể xử lý nước thải.

Công trình tuân thủ quy trình chất lượng nghiêm ngặt, đặc biệt trong việc thiết kế và tính kết cấu cũng như chống thấm, chống tràn.

Hình công trình

Liên hệ chúng tôi

Tên bạn (bắt buộc)

Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Lời nhắn